• slideIntro1
  • slideIntro2
  • slideIntro3
  • slideIntro4
  • Camere de supraveghere
  • de interior si exterior

Articol Legislatie

on . Posted in Articole

LEGE nr. 333 din 8 iulie 2003
privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 22 iulie 2003

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
 
 CAP. I Dispozitii generale
  ART.(1) Paza si protectia sunt activitati desfasurate prin forte si mijloace specifice, in scopul asigurariisigurantei obiectivelor, bunurilor si valorilor impotriva oricaror actiuni ilicite care lezeaza dreptulde proprietate,        existenta materiala a acestora, precum si a protejarii persoanelor impotriva oricaroracte ostile care le pot periclita viata, integritatea fizica sau sanatatea.
(2) Paza si protectia se realizeaza prin forte si mijloace militare sau civile, de catre institutiile
specializate ale autoritatilor administratiei publice, sau in regim privat, de catre proprietarii sau
detinatorii obiectivelor, bunurilor sau valorilor, precum si de catre societatile specializate de paza
si protectie.

Descarca Document

 

ART. 2
(1) Ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale,
regiile autonome, companiile si societatile nationale, institutele nationale de cercetare-dezvoltare,
societatile comerciale, indiferent de natura capitalului social, precum si alte organizatii care detin
bunuri ori valori cu orice titlu, denumite in prezenta lege unitati, sunt obligate sa asigure paza
acestora.
(2) Persoanele fizice pot apela pentru protectia personala la serviciile unor societati specializate
de paza si protectie, in conditiile prezentei legi.
ART. 3
(1) In functie de importanta, specificul si valoarea bunurilor pe care le detin, conducatorii
unitatilor prevazute la art. 2 alin. (1), cu sprijinul de specialitate al politiei, pentru sistemele civile
de paza, sau al jandarmeriei, pentru cele militare, stabilesc modalitati concrete de organizare si de
executare a pazei, dupa caz, cu efective de jandarmi, paza cu gardieni publici, paza proprie sau
paza prin societati specializate.
(2) Unitatile grupate pe un anumit spatiu pot organiza, cu avizul politiei, paza in comun cu
gardieni publici, paza proprie sau prin societatile specializate de paza. Conducatorii acestor unitati
stabilesc forma de paza, obligatiile si raspunderile fiecarui beneficiar, inclusiv cele privind
intocmirea planului de paza.
(3) La unitatile unde nu este posibila realizarea unui sistem de paza organizat, conducatorii
acestora sunt obligati sa execute imprejmuiri, grilaje, obloane, incuietori sigure, iluminat de
securitate, sisteme de alarma sau alte asemenea mijloace necesare asigurarii pazei si integritatii
bunurilor.
(4) Protectia demnitarilor romani si a celor straini pe timpul sederii in Romania, a familiilor
acestora, paza sediilor de lucru si a resedintelor acestora se asigura de Serviciul de Protectie si
Paza, conform atributiilor prevazute in legea speciala de organizare si functionare a acestuia.
(5) Protectia magistratilor, a politistilor si jandarmilor, precum si a membrilor de familie ai
acestora, in cazurile in care viata, integritatea corporala sau avutul acestor persoane sunt supuse
unor amenintari, se asigura de Ministerul de Interne*), potrivit legii.
---------
*) Conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2003, publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr. 464 din 29 iunie 2003, noua denumire a ministerului este Ministerul
Administratiei si Internelor.
ART. 4
Raspunderea pentru luarea masurilor de asigurare a pazei bunurilor si valorilor detinute cu orice
titlu revine conducatorilor unitatilor prevazute la art. 2 alin. (1).
ART. 5
(1) Paza se organizeaza si se efectueaza potrivit planului de paza, intocmit de unitatea ale carei
bunuri sau valori se pazesc, cu avizul de specialitate al politiei. Acest aviz este obligatoriu pentru
fiecare caz de modificare a planului de paza.
(2) Pentru unitatile la care paza se asigura cu efective de jandarmi, avizul politiei nu este
obligatoriu.
(3) Prin planul de paza se stabilesc in principal: caracteristicile obiectivului pazit, in zona
respectiva, numarul de posturi si amplasarea acestora, necesarul de personal pentru paza,
amenajarile, instalatiile si mijloacele tehnice de paza si de alarmare, consemnul posturilor,
legatura si cooperarea cu alte organe cu atributii de paza a obiectivelor, bunurilor, valorilor si
persoanelor si modul de actiune in diferite situatii. De asemenea, vor fi prevazute si regulile de
acces, potrivit dispozitiilor conducatorului unitatii, precum si documentele specifice serviciului de
paza.
(4) In cazul unitatilor in care paza se asigura cu efective ale jandarmeriei, ale societatilor
specializate de paza si protectie, ale gardienilor publici sau combinat, intocmirea planului de paza
se face de catre conducatorii unitatilor beneficiare impreuna cu comandantii/sefii acestor efective.
(5) Documentele specifice necesare executarii si evidentei serviciului de paza, cu exceptia celui
executat cu efective de jandarmi, si modelele acestora se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

 

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează